علی اکبر افضلیان

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/02

علی اکبر افضلیان

مهندسی برق - کنترل و قدرت / کنترل

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شفیلد، مهندسی برق، 1373 ← 1377
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، مهندسی برق، 1367 ← 1369
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، مهندسی برق، 1362 ← 1367

علایق پژوهشی

مدلسازی و کنترل سیستم های دینامیکی ترکیبی سیستم های کنترل شبکه ای سیستم های کنترل مقاوم کنترل نظارتی سیستمهای گسسته پیشآمد بهینه سازی محدب

تماس

شماره تماس: 216
رایانامه: afzalian [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 7083