اسداله احمدی خواه

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

اسداله احمدی خواه

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

تحصیلات

  • دکتری: روسیه، بیوتکنولوژی، 1381 ← 1385
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه مازندران، مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -اصلاح نباتا، 1378 ← 1380
  • کارشناسی: دانشگاه شهید چمران - اهواز، مهندسی تولیدات گیاهی، 1375 ← 1377

علایق پژوهشی

بهنژادی مولکولی و مهندسی ژنتیک گیاهان برای تولید محصول بیشتر و با کیفیت بالاتر

تماس

رایانامه: a_ahmadikhah [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4362