علی اصغر قهرمانی مقبل

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

علی اصغر قهرمانی مقبل

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات عربی

تحصیلات

  • دکتری: سن ژوزف، زبان و ادبیات عربی - ادبیات تطبیقی، 1380 ← 1385
  • دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهیدمفتح شهرری، زبان و ادبیات فارسی، 1368 ← 1370
  • دانشگاه علامه طباطبایی، زبان و ادبیات عربی، 1371 ← 1375
  • دانشگاه علامه طباطبایی، زبان و ادبیات عربی، 1376 ← 1378

علایق پژوهشی

عروض تطبیقی (وزن شناسی تطبیقی) در عربی و فارسی

تماس

شماره تماس: 29902440
رایانامه: a_ghahramani [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3062