علی مصلی نژاد

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/03

علی مصلی نژاد

مهندسی برق - کنترل و قدرت / قدرت

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران، مهندسی برق، 1383 ← 1390
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران، مهندسی برق - قدرت، 1380 ← 1382
  • کارشناسی: دانشگاه هرمزگان - بندرعباس، مهندسی برق - قدرت، 1376 ← 1380

علایق پژوهشی

الکترونیک قدرت کیفیت توان خودروهای برقی

تماس

شماره تماس: 73932536
رایانامه: a_mosallanejad [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 7116