احمد سالم نیا

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/03

احمد سالم نیا

مهندسی برق - کنترل و قدرت / قدرت

تحصیلات

  • دکتری: انستیتو پلی تکنیک لورن، مهندسی برق، 1371 ← 1375
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران، مهندسی برق - قدرت، 1364 ← 1369
  • کارشناسی: دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران، مهندسی برق - قدرت، 1356 ← 1364

علایق پژوهشی

الکترونیک قدرت و کاربردهای آن کیفیت توان فیلترهای اکتیو

تماس

شماره تماس: 73932502
رایانامه: a_salemnia [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5073