علیرضا شاملی سندی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

علیرضا شاملی سندی

مهندسی و علوم کامپیوتر / نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی

تحصیلات

  • دکتری: مونترآل، مهندسی کامپیوتر، 1388 ← 1392
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، مهندسی کامپیوتر، 1384 ← 1386
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، مهندسی کامپیوتر، 1375 ← 1380

علایق پژوهشی

رایانش ابری امنیت اطلاعات امنیت شبکه مهندسی نرم افزار

تماس

شماره تماس: 29904196
رایانامه: a_shameli [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 8154