علیرضا یزدی زاده

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/02

علیرضا یزدی زاده

مهندسی برق - کنترل و قدرت / کنترل

تحصیلات

  • دکتری: کانادا، مهندسی برق - کنترل

تماس

رایانامه: a_yazdizadeh [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5711