عبدالکریم حسینی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

عبدالکریم حسینی

علوم و فناوری زیستی / علوم جانوری و زیست شناسی دریا

تحصیلات

  • دکتری: علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری

علایق پژوهشی

فیزیولوژی جانوری

تماس

رایانامه: ab_hosseini [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 264