سیدعلی حسینی اسفیدواجانی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

سیدعلی حسینی اسفیدواجانی

فیزیک / فیزیک سامانه های پیچیده و زیستی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، فیزیک، 1387 ← 1389
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، فیزیک، 1375 ← 1377
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، فیزیک کاربردی - حالت جامد، 1371 ← 1375

علایق پژوهشی

فیزیک آماری سامانه های پیچیده فیزیک اقتصاد اقتصاد پیچیدگی پدیده های بحرانی نظریه میدانهای همدیس

تماس

شماره تماس: 29905043
رایانامه: al_hosseiniy [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4505