علی صادقی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

علی صادقی

فیزیک / فیزیک سامانه های پیچیده و زیستی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه بازل، فیزیک، 1388 ← 1392
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، فیزیک، 1379 ← 1381
  • کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، فیزیک، 1375 ← 1379

علایق پژوهشی

فیزیک ماده چگال محاسباتی

تماس

شماره تماس: 5048
رایانامه: ali_sadeghi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4059