امیر شهسواری

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

امیر شهسواری

علوم تربیتی و روان‌شناسی / علوم تربیتی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، 1392 ← 1399
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی، 1389 ← 1391
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، مهندسی مکانیک، 1385 ← 1389

علایق پژوهشی

تحول در دانشگاه و آموزش عالی سیاستگذاری و حکمرانی علم و آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی توسعه دانشگاهی نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی تاریخ نهاد دانشگاه و کارکردهای آن تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران

تماس

شماره تماس: 29905361
رایانامه: am_shahsavari [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3067