بهمن حاجی پور

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

بهمن حاجی پور

مدیریت و حسابداری / مدیریت بازرگانی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، مدیریت بازرگانی، 1380 ← 1385
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت بازرگانی، 1372 ← 1375
  • کارشناسی: دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت بازرگانی، 1367 ← 1371

علایق پژوهشی

مدیریت استراتژیک فلسفه علم استراتژی استراتژی بازاریابی

تماس

شماره تماس: 19905245
رایانامه: b-hajipour [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5699