بهمن رحیم زاده

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

بهمن رحیم زاده

علوم زمین / زمین شناسی معدنی و آب

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زمین شناسی - پترولوژی
  • کارشناسی ارشد: زمین شناسی، 1386 ← 1388
  • کارشناسی ارشد: آموزش علوم تجربی، 1381 ← 1383
  • آموزش علوم تجربی، 1379 ← 1381

علایق پژوهشی

سنگ شناسی و گوهرشناسی

تماس

شماره تماس: 29908032
رایانامه: b_rahimzadeh [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4183