داریوش مینایی طهرانی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

داریوش مینایی طهرانی

علوم و فناوری زیستی / میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، بیوشیمی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، بیوشیمی، 1368 ← 1370
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، زیست شناسی - علوم جانوری، 1363 ← 1367

علایق پژوهشی

کینتیک آنزیمی مهار کنندگی آنزیمها آنالیز بیوشیمیایی عسل بیوتکنولوژی میکروبی

تماس

شماره تماس: 29905916
رایانامه: d_mtehrani [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3513