دارا رحمتی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

دارا رحمتی

مهندسی و علوم کامپیوتر / معماری کامپیوتر و شبکه

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار
  • پژوهشگاه دانشهای بنیادی، مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی

معماری کامپیوتر شبکه های روی تراشه شتاب دهنده های سخت افزارهای خاص یادگیری عمیق تست سامانه های دیجیتال پردازش سریع سامانه های نهفته زنجیره بلوکی

تماس

شماره تماس: 29904110
رایانامه: d_rahmati [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 6174