فاطمه سادات آقامیر محمدعلی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

فاطمه سادات آقامیر محمدعلی

علوم محیطی / پژوهشکده علوم محیطی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، خاک شناسی- شیمی و حاصلخیزی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی کشاورزی - علوم خاک، 1384 ← 1387
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، مهندسی کشاورزی - علوم خاک، 1379 ← 1384

علایق پژوهشی

کانی شناسی و شیمی خاک حاصلخیزی خاک روابط آب خاک گیاه تغذیه گیاهان مدل سازی پدیده های آب در خاک آلودگی محیط زیست مدیریت پایدار منابع خاک و آب

تماس

شماره تماس: 29906015
رایانامه: f.aghamir [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4946