فراهم احمدزاده

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

فراهم احمدزاده

علوم محیطی / پژوهشکده علوم محیطی

تحصیلات

  • دکتری: بن - آلمان، زیست شناسی

علایق پژوهشی

تنوع زیستی مولکولی اکوسیستم های خشکی و حفاظت

تماس

شماره تماس: 22431971
رایانامه: f_ahmadzade [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4950