فرشاد علی جانی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

فرشاد علی جانی

علوم زمین / زمین شناسی معدنی و آب

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زمین شناسی - آب شناسی(ئیدروژئولوژی)

علایق پژوهشی

ژئوالکتریک کارست اکتشاف آب زیرزمینی هیدروژئوشیمی و آلودگی آب زیرزمینی مدل ها

تماس

شماره تماس: 29905613
رایانامه: f_alijani [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5258