فاطمه باکوئی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

فاطمه باکوئی

علوم شناختی و مغز / پژوهشکده علوم شناختی و مغز

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، مهندسی پزشکی

علایق پژوهشی

مدلسازی محاسباتی مغز و شناخت

تماس

شماره تماس: 29905405
رایانامه: f_bakouie [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4118