غلامحسین ابراهیمی ‌پور

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

غلامحسین ابراهیمی ‌پور

علوم و فناوری زیستی / میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه آلمان، میکروبیولوژی- میکروبیولوژی صنعتی، 1369 ← 1377
  • کارشناسی: دانشگاه آلمان، میکروبیولوژی- میکروبیولوژی صنعتی، 1362 ← 1369
  • کارشناسی: دانشگاه آلمان، زیست شناسی، 1360 ← 1362

تماس

شماره تماس: 29905905
رایانامه: G-Ebrahimi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 6606