غلامرضا جعفری

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

غلامرضا جعفری

فیزیک / فیزیک سامانه های پیچیده و زیستی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، فیزیک، 1379 ← 1384
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، فیزیک، 1376 ← 1378
  • کارشناسی: دانشگاه اراک، فیزیک کاربردی، 1371 ← 1375

علایق پژوهشی

شبکه های پیچیده فیزیک سطح رفتارهای حمعی ریاضیات کسری

تماس

شماره تماس: 2773
رایانامه: g_jafari [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 8830