غلامرضا شمس

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

غلامرضا شمس

علوم تربیتی و روان‌شناسی / علوم تربیتی

تحصیلات

  • دکتری: مدیریت آموزشی
  • مدیریت آموزشی
  • مدیریت آموزشی
  • علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی

علایق پژوهشی

مدیریت و رهبری آموزشی رفتار سازمانی ارزشیابی آموزشی آموزش سازمانی

تماس

شماره تماس: 29905360
رایانامه: gh_shams [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 8045