حسین عسکری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

حسین عسکری

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد، کشاورزی فیزیولوژی گیاهی، 1381 ← 1386
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز، زراعت، 1375 ← 1378
  • کارشناسی: دانشگاه گیلان - رشت، مهندسی کشاورزی -زراعت و اصلاح نباتات، 1370 ← 1374

علایق پژوهشی

ژنومیکس کارکردی فیزیولوژی مولکولی انتقال و دریافت پیام بیوانفورماتیک

تماس

رایانامه: h_askari [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4558