حمیده احتسابی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

حمیده احتسابی

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، نانوفناوری، 1388 ← 1393
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، مهندسی شیمی، 1385 ← 1387
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، مهندسی شیمی، 1381 ← 1385

علایق پژوهشی

نانوزیست فناوری زیست مواد مهندسی زیستی

تماس

رایانامه: h_ehtesabi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 7162