حسن حقیقی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

حسن حقیقی

مهندسی و علوم کامپیوتر / نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، 1381 ← 1387
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، 1379 ← 1381
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، 1375 ← 1379

علایق پژوهشی

آزمون و کیفیت نرم افزار سیستمهای توصیه گر و علم داده معماری نرم افزار

تماس

شماره تماس: 4190
رایانامه: h_haghighi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 10716