حسین شاهسوارانی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

حسین شاهسوارانی

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه ژاپن، بیوتکنولوژی میکروبی، 1387 ← 1391
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه مازندران، علوم دامی -اصلاح نژاددام، 1382 ← 1385
  • کارشناسی: دانشگاه مازندران، مهندسی کشاورزی - علوم دامی، 1378 ← 1382

علایق پژوهشی

سلولهای بنیادی پروتیین نوترکیب

تماس

رایانامه: h_shahsavarani [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 7471