سیدمحمدحسن آیت اله زاده شیرازی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/30

سیدمحمدحسن آیت اله زاده شیرازی

ادبیات و علوم انسانی / فلسفه

تحصیلات

  • دکتری: بلژیک، فلسفه

علایق پژوهشی

متافیزیک علم فلسفه علم تاریخ علم تاریخ فلسفه تحلیلی متافیزیک تحلیلی

تماس

شماره تماس: 29905189
رایانامه: h_shirazi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 6489