محبوبه عارفی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

محبوبه عارفی

علوم تربیتی و روان‌شناسی / علوم تربیتی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، برنامه ریزی درسی، 1377 ← 1383
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامهریزی آموزشی، 1366 ← 1369
  • کارشناسی: دانشگاه اصفهان، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامهریزی آموزشی، 1362 ← 1366

علایق پژوهشی

برنامه ریزی اموزشی و درسی

تماس

شماره تماس: 2113
رایانامه: m-arefi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 6611