محمد قربانعلیلو

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

محمد قربانعلیلو

فیزیک / فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، فیزیک، 1380 ← 1383
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، فیزیک - اتمی مولکولی، 1373 ← 1376
  • کارشناسی: دانشگاه تبریز، فیزیک - حالت جامد، 1368 ← 1372

علایق پژوهشی

ناپایداری های پلاسما شبیه سازی های پلاسمایی اندرکنش لیزر با پلاسما تولید پلاسما

تماس

رایانامه: m_alilu [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5267