مریم عظیم زاده ایرانی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

مریم عظیم زاده ایرانی

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه سنگاپور، بیوانفورماتیک، 1391 ← 1396
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی - علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری، 1389 ← 1391
  • کارشناسی: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی - علوم جانوری، 1385 ← 1389
  • دانشگاه صنعتی شریف - تهران، بیوانفورماتیک، 1397 ← 1398
  • دانشگاه آلمان، بیوانفورماتیک، 1396 ← 1397

علایق پژوهشی

Bioinformatics; Molecular Dynamics simulations of biomolecules Structural modeling of glycoconjugates Molecular docking Virtual screening Peptide design

تماس

رایانامه: m_azimzadeh [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4292