محسن احتشامی معین آبادی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

محسن احتشامی معین آبادی

علوم زمین / حوضه های رسوبی و نفت

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، زمین شناسی، 1385 ← 1391
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، زمین شناسی - تکتونیک، 1380 ← 1383
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، زمین شناسی، 1376 ← 1380

علایق پژوهشی

زمین شناسی ساختمانی زمین ساخت وارون لرزه زمین ساخت و زمین لرزه زمین لغزش

تماس

شماره تماس: 29902601
رایانامه: m_ehteshami [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5444