معصومه قاسم خانی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

معصومه قاسم خانی

فیزیک / فیزیک بنیادی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، فیزیک - ذرات بنیادی، 1383 ← 1389
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه الزهرا (س)، فیزیک - ذرات بنیادی، 1379 ← 1382
  • کارشناسی: دانشگاه الزهرا (س)، فیزیک - ذرات بنیادی، 1375 ← 1379

تماس

شماره تماس: 5047
رایانامه: m_ghasemkhani [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3956