محسن حافظ تربتی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

محسن حافظ تربتی

فیزیک / فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه آلمان، فیزیک - فیزیک ماده چگال
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، فیزیک - ماده چگال، 1384 ← 1387
  • کارشناسی: دانشگاه شهید باهنر - کرمان، فیزیک، 1380 ← 1384

علایق پژوهشی

سیستم های جفت شده قوی حالت های جدید ماده و برانگیختگی های بنیادی آنها گذارهای فاز کوانتومی

تماس

شماره تماس: 5054
رایانامه: m_hafez [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 1157