سیدمحمدحسن هل اتائی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

سیدمحمدحسن هل اتائی

فیزیک / فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته

تحصیلات

  • دکتری: آمریکا، فیزیک - علوم و فناوری کوانتومی، 1390 ← 1396
  • کارشناسی ارشد: آمریکا، فیزیک - نجوم و اخترفیزیک، 1387 ← 1390
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، فیزیک، 1382 ← 1387
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، ریاضی - محض، 1384 ← 1387

علایق پژوهشی

فناوری کوانتومی رایانش کوانتومی نرم افزار کوانتومی رمزنگاری پسا کوانتومی اطلاعات کوانتومی

تماس

شماره تماس: 29905045
رایانامه: m_halataei [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 2764