سیدمحمدرضا خضری

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

سیدمحمدرضا خضری

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات عربی

تحصیلات

  • دکتری: سوریه، زبان و ادبیات عربی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه خوارزمی تهران، زبان و ادبیات عربی
  • دانشگاه شهید چمران - اهواز، زبان و ادبیات عربی، 1362 ← 1366

تماس

رایانامه: M_Khezri [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4567