محمد خدابخشی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

محمد خدابخشی

مدیریت و حسابداری / مدیریت بازرگانی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، مدیریت دولتی

علایق پژوهشی

زنجیره تامین مدیریت اسلامی مدیریت

تماس

شماره تماس: 29905210
رایانامه: m_khodabakhshi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3974