مائده مشرف دهکردی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

مائده مشرف دهکردی

مهندسی و علوم کامپیوتر / نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، 1392 ← 1398
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، مهندسی فناوری اطلاعات (IT)، 1389 ← 1391
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، مهندسی فناوری اطلاعات (IT)، 1385 ← 1389

علایق پژوهشی

فناوری های بهبود دهنده یادگیری داده های باز پیوندی زنجیره بلوکی

تماس

شماره تماس: 29904127
رایانامه: m_mosharraf [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5716