محمدجواد نائیجی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

محمدجواد نائیجی

مدیریت و حسابداری / مدیریت بازرگانی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، مدیریت - مدیریت سیستم ها

علایق پژوهشی

تئوری های کارآفرینی تشخیص فرصت

تماس

شماره تماس: 29905253
رایانامه: m_naeiji [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3845