محمدرضا شکری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

محمدرضا شکری

علوم و فناوری زیستی / علوم جانوری و زیست شناسی دریا

تحصیلات

  • دکتری: استرالیا، زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا، 1383 ← 1387
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، زیست شناسی دریا - جانوران دریا، 1371 ← 1374
  • کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و نوشهر، مهندسی کشاورزی - علوم دامی، 1368 ← 1371
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و نوشهر، دامپزشکی، 1365 ← 1368

علایق پژوهشی

اکولوژی آبسنگ های مرچانی حفاظت آبزیان

تماس

شماره تماس: 29905925
رایانامه: m_shokri [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5598