محمود تلخابی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

محمود تلخابی

علوم و فناوری زیستی / علوم جانوری و زیست شناسی دریا

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه علم و فرهنگ، زیست شناسی - علوم جانوری، 1388 ← 1394
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، زیست شناسی - علوم جانوری - سلولی ، تکوینی، 1384 ← 1386
  • کارشناسی: دانشگاه اراک، زیست شناسی عمومی، 1379 ← 1383

علایق پژوهشی

سلول های بنیادی زیست شناسی تکوینی مهندسی بافت پزشکی بازساختی

تماس

شماره تماس: 5909
رایانامه: m_talkhabi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5933