محمد یعقوبی اوینی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

محمد یعقوبی اوینی

علوم و فناوری زیستی / میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی - میکروبیولوژی
  • کارشناسی ارشد: زیست شناسی - میکروبیولوژی، 1384 ← 1386
  • کارشناسی: زیست شناسی - میکروبیولوژی، 1380 ← 1384

علایق پژوهشی

ترکیبات طبیعی میکروبی میکروبیولوژی نفت میکروبیولوژی محیطی

تماس

رایانامه: m_yaghoubi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 2828