مرضیه ابراهیمی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/30

مرضیه ابراهیمی

ادبیات و علوم انسانی / علوم اجتماعی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، جامعه شناسی - مسائل اجتماعی ایران، 1388 ← 1393
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی، 1382 ← 1386
  • دانشگاه تهران، مطالعات جوانان، 1386 ← 1388

علایق پژوهشی

خانواده زنان مسائل اجتماعی جوانان

تماس

شماره تماس: 29902468
رایانامه: ma_ebrahimi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 6038