مهدی صفائی زاده

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

مهدی صفائی زاده

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه سوئیس، بیوتکنولوژی مولکولی

علایق پژوهشی

گیرنده های سلولی سیگنالینگ ریز ار.ان. ا و میکرو ار. ان. ا. ایمونولوژی مدل ژنتیکی آرابیدوپسیس تالیانا ویروس شناسی ملکولی بیان ژن تعیین توالی نسل جدید ریز پپتیدهای میکروبی اپی ژنتیک

تماس

شماره تماس: 29905944
رایانامه: ma_safaei [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4520