مرتضی رضائی زاده

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

مرتضی رضائی زاده

علوم تربیتی و روان‌شناسی / علوم تربیتی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه لیمریک ایرلند، آموزش مجازی و کارآفرینی، 1389 ← 1393
  • دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی، 1384 ← 1386

علایق پژوهشی

آموزش مجازی کارآفرینی فناوری های پیشرفته در یادگیری

تماس

شماره تماس: 5305
رایانامه: mo_rezaeizadeh [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 1446