ندا اسفندیاری

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

ندا اسفندیاری

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی، 1388 ← 1392
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، گیاه پزشکی -مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی، 1381 ← 1384
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، گیاه پزشکی -مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی، 1376 ← 1380

علایق پژوهشی

کاربرد نانوذرات ویروسی در دارورسانی نانوبیوسنسورها نانوتوکسیکولوژی

تماس

شماره تماس: 29905946
رایانامه: ne_esfandiari [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3656