پرستو صنیعی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

پرستو صنیعی

علوم و فناوری زیستی / میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، زیست شناسی - میکروبیولوژی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، زیست شناسی - میکروبیولوژی
  • کارشناسی: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی - علوم جانوری

علایق پژوهشی

- هلیکوباکتر پیلوری (میکروبیولوژی- ژنتیک- بیماریزایی- انتقال- تکامل) - میکروبیوم ( با تاکید برمیکروبیوم معده ) - ارتباط میکروبیوم و سرطان - ارتباط میکروبیوم مری و بیماری های مرتبط - متاژنومیکس - میانکنش باکتری و قارچ - باکتری های سنتتیک - همزیستی پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

تماس

شماره تماس: 29905540
رایانامه: p_saniee [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5176