رضا اسلامی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

رضا اسلامی

حقوق / حقوق بشر و حقوق محیط زیست

تحصیلات

  • دکتری: مک گیل - کانادا، حقوق، 1377 ← 1380
  • دانشگاه تربیت مدرس، حقوق، 1365 ← 1367
  • دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، حقوق، 1361 ← 1365

علایق پژوهشی

حقوق بشر

تماس

شماره تماس: 29904276
رایانامه: r_eslami [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 8623