رضا فارغ بال

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

رضا فارغ بال

فیزیک / فیزیک بنیادی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، فیزیک، 1382 ← 1387
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تبریز، فیزیک نظری، 1380 ← 1382
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، مهندسی برق - الکترونیک، 1376 ← 1380

علایق پژوهشی

دوگانی گرانش و نظریه میدان های پیما نه ای

تماس

رایانامه: r_fareghbal [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 2692