روح اله کریم زاده سورشجانی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

روح اله کریم زاده سورشجانی

فیزیک / فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، فیزیک، 1384 ← 1388
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، فیزیک، 1382 ← 1384
  • کارشناسی: دانشگاه تبریز، فیزیک، 1378 ← 1382

تماس

شماره تماس: 29902779
رایانامه: r_karimzadeh [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 6832