شهریار عزیزی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

شهریار عزیزی

مدیریت و حسابداری / مدیریت بازرگانی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، مدیریت بازرگانی - بازاریابی، 1382 ← 1388
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی، 1380 ← 1382
  • کارشناسی: دانشگاه اصفهان، مدیریت بازرگانی، 1376 ← 1380

علایق پژوهشی

مدیریت برند رفتار مصرف کننده تحقیقات بازاریابی

تماس

رایانامه: s-azizi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 6190